15 / 03 / 2019

Czy istnieje życie po pracy?
Polscy pracownicy o work life balance.

Work life balance nie jest koncepcją nową, także w Polsce, a jej początki sięgają lat 70-tych XX wieku. Obecnie większość pracodawców ma świadomość, iż pracownicy z zaburzoną równowagą pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym stają się nieefektywni, niezadowoleni z pracy, zestresowani, a w konsekwencji szybko stają się wypaleni zawodowo. Czy tacy ludzie mogą być zaangażowanymi pracownikami? Jak pokazują analizy, raczej nie. W naszym badaniu, prowadzonym przez cały 2017 rok za pośrednictwem internetowej platformy Zmotywani.pl, sprawdzamy, czy polskim pracownikom udaje się utrzymywać taką równowagę.

Pierwszą interesującą dla nas kwestią było to, jak ważne dla pracowników jest utrzymywanie tej równowagi oraz wpływ pracy na życie osobiste. Duża część ankietowanych, bo aż 55% osób przyznaje, że raczej porzuci pracę niż pozwoli, żeby stwarzała ona problemy osobiste i rodzinne. Tylko 15% ankietowanych jednoznacznie twierdzi, że nie porzuci pracy nawet jeśli będzie ona negatywnie oddziaływała na życie prywatne. Deklarację ponad połowy ankietowanych o rezygnacji z pracy negatywnie wpływającej na ich życie można uznać za dość wysoki i ciekawy wynik – świadczy on o bardzo dużej wadze przywiązywanej do kwestii work life balance. Można przypuszczać, że jeszcze kilka lat temu pracownicy wykazaliby większą ostrożność w takich decyzjach. W tym kontekście wynik na poziomie 93% respondentów badanych poprzez platformę Zmotywowani.pl, którzy przyznają, że atmosfera pozwala im zachować równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym, jawi się jako szczególnie pozytywny i ważny. Ponadto tylko 4% ankietowanych uważa, że atmosfera w pracy wpływa negatywnie na ich życie osobiste. Tym, co w znacznym stopniu może zaburzać work life balance, jest stres zawodowy. Co ciekawe, w tym temacie badani nie są już tak pozytywnie nastawieni do swojej pracy. Rozkład odpowiedzi potwierdzających i zaprzeczających, że praca dostarcza im niepotrzebnego stresu w życiu codziennym jest podobny z lekką przewagą odpowiedzi świadczących o występowaniu takiego stresu (45/42%). Wynik ten należy uznać co niepokojący, ponieważ wskazuje na negatywne oddziaływanie pracy na inne sfery życia. Oczywiście każda praca wiąże się z pewnym poziomem stresu, jednak kiedy jest on przenoszony na życie osobiste, trudne jest zachowanie odpowiedniej równowagi. Wytchnieniem od obowiązków zawodowych dla każdego pracownika powinny być wakacje, zaś jeśli wraca się z nich niewypoczętym, może to także sugerować, że równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym jest w jakiś sposób zachwiana. 64% respondentów w 2017 roku zadeklarowało, że czują się wypoczęci po wakacjach, a 16% jednoznacznie stwierdziło, że nie wypoczęli na urlopie. 64% badanych wydaje się wynikiem średnim, ale tak naprawdę powinien on budzić pewne obawy i skłaniać do refleksji – dlaczego tak wielu osobom nie udaje się odpocząć podczas urlopu, czy przyczyną jest brak możliwości odcięcia się od spraw służbowych?

Obowiązki zawodowe, trudne sytuacje, stres i wiele innych czynników może spowodować, że work life balance zostanie zaburzony. Oprócz tych elementów dużą rolę w utrzymaniu prawidłowej równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym oprócz samego pracownika ma również jego przełożony. Musi on rozumieć, jak ważna jest wspomniana równowaga i szanować życie prywatne swoich podwładnych. 78% respondentów uważa, że ich przełożony rozumie, jak ważne jest zachowanie work life balance, zaś tylko 5% nie ma wątpliwości, że ich bezpośredni przełożony nie rozumie, jak istotna jest to kwestia. Jest to wprawdzie wynik daleki od idealnego, ale trzeba uznać go za pozytywny. Jeśli taka świadomość przełoży się na realne działania przełożonych, podwładni powinni być bardziej zaangażowani, czego z kolei skutkiem długofalowym jest poprawa wyników pracy zespołu i przedsiębiorstwa.

Podsumowując wszystkie uzyskane wyniki dotyczące równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym można stwierdzi, że pracownicy w Polsce całkiem dobrze radzą sobie z jej utrzymaniem, zaś firmy, w których pracują, starają się pomóc im poprzez działania budujące dobrą atmosferę miejsca pracy. Duże znaczenie ma też świadomość istoty tej równowagi wśród przełożonych. Zagrożenie stanowi przede wszystkim stres zawodowy, który dość często jest zabierany przez pracowników do domu, a także brak umiejętności lub możliwości odpowiedniego odpoczynku podczas wakacji.

Wszystkie te elementy budują w pewnym stopniu ogólne zadowolenie z życia prywatnego i zawodowego. Jak pokazują nasze badania, stosunkowo duża część, bo 73% ankietowanych pracowników przyznaje, że są usatysfakcjonowani zarówno z życia osobistego, jak i służbowego. Do takiego wyniku z pewnością przyczyniła

Katarzyna Gabryjończyk

Udostępnij:

Blog

Pracownik wśród pracowników, czyli o tym, jak kształtują się relacje międzyludzkie w polskich firmach

15/03/2019

W pracy spędzamy dużą część naszego życia. Nie jest to jednak najczęściej czas izolacji, odcięcia od innych ludzi, ale czas spędzony ze współpracownikami...

Czytaj więcej

Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?
– o relacjach pracowników z przełożonymi

15/03/2019

Przełożony pełni ogromną rolę w kształtowaniu zaangażowania pracowników. Relacje z nim mają istotne znacznie dla całego funkcjonowania zatrudnionej w firmie osoby, gdyż to przede wszystkim on ponosi...

Czytaj więcej

Wypróbuj wersję testową za darmo. SPRAWDŹ DEMO